Wybrane realizacje

2023

  • Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Stacji Wyjazdowej Pogotowia w miejscowości Garbów (w trakcie realizacji)

2022

  • Budowa zakładu produkcyjnego w Lubartowie
  • Dokończenie budowy budynku warsztatowego z częścią biurowo socjalną przy ul. Tokarskiej w Lublinie
  • Budowa budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną przy ul. Budowlanej w Lublinie
  • Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę pneumatyczną w gminie Niemce
  • Termomodernizacja budynku biurowego oraz warsztatowego celem poprawy efektywności energetycznej w Kraśniku
  • Budowa budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego dla boiska rugby przy ul. Magnoliowej w Lublinie
  • Budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Wsi w Lublinie

2021

2020

2019

2018

2017

  • Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowo-handlowy z zapleczem biurowo-socjalnym w Lublinie przy ul. Metalurgicznej
  • Roboty budowlano-remontowe obejmujące modernizację i reorganizację stanowisk informacji i kancelarii w oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie

W latach poprzednich