Wybrane realizacje

2024

 • Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na "Utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna - BIOENERGETYKA w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu" (w trakcie Realizacji) 
 • Budowa Szkoły Podstawowej z kompleksem sportowym w Nasutowie etap I w formie zaprojektuj i wybuduj (w trakcie realizacji)
 • Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku i parku w Przybysławicach na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w formie zaprojektuj i wybuduj. (w trakcie realizacji)
 • Rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie budowy (w trakcie realizacji)

2023

 • Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Stacji Wyjazdowej Pogotowia w miejscowości Garbów
 • Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Eurocash przy ul. Metalurgicznej w Lublinie
 • Utwardzenie kostką brukową placu oraz drogi zjazdowej przy muszli koncertowej w m. Jakubowice Murowane
 • Dostosowanie do wymogów dostępności Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku
 • Dostosowanie do wymogów dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku
 • Remont pomieszczeń budynku GOK przy ul. Różanej w Niemcach

2022

 • Budowa zakładu produkcyjnego w Lubartowie
 • Dokończenie budowy budynku warsztatowego z częścią biurowo socjalną przy ul. Tokarskiej w Lublinie
 • Budowa budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną przy ul. Budowlanej w Lublinie
 • Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę pneumatyczną w gminie Niemce
 • Termomodernizacja budynku biurowego oraz warsztatowego celem poprawy efektywności energetycznej w Kraśniku
 • Budowa budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego dla boiska rugby przy ul. Magnoliowej w Lublinie
 • Budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Wsi w Lublinie

2021

2020

2019

2018

2017

 • Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowo-handlowy z zapleczem biurowo-socjalnym w Lublinie przy ul. Metalurgicznej
 • Roboty budowlano-remontowe obejmujące modernizację i reorganizację stanowisk informacji i kancelarii w oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie

W latach poprzednich